พระแม่ลักษมี

  พระแม่ลักษมี

IMG_4825

พระแม่ลักษมี มหาเทวีแห่งความงามความร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์ พระองค์โปรดประทานความสำเร็จในการประกอบกิจการ การเจรจาต่อรอง การทำมาค้าขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์เงินทอง สมบัติ และประทานความงามความมีเสน่ห์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *