องค์พระศิวะ และ พระแม่อุมาเทวี

องค์พระศิวะ และ พระแม่อุมาเทวี

Shi

องค์พระศิวะและพระแม่อุมาเทวี มหาเทพมหาเทวีผู้ประทานความรักความอุดมสมบูรณ์ในการครองคู่ และยังโปรดประทานอำนาจบารมีความสุขโชคลาภ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *