การบูชาศิวลึงค์

                                          การบูชาศิวลึงค์

มนตรามหาเสน่ห์แห่งความรักที่สุขสมบูรณ์ ความหมายแห่งการกำเนิดทุกสรรพสิ่งบนโลก ศาสตร์แห่งความเชื่อมานานหลายพันปี ในการนับถือองค์พระศิวะนั้น มักมีการทำรูปองค์สมมุติของพระองค์ ด้วยการทำเป็นศิวลึงค์ หรือสัญลักษณ์แห่งเพศชาย เพราะมีความเชื่อว่า พระศิวะคือ องค์มหาเทวะแห่งการกำเนิด ในคติความเชื่อของไศวะนิกาย การบูชาศิวลึงค์คือความสำคัญแห่งความเชื่อที่มีแต่องค์พระศิวะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *