การบูชาวิษณุนารายณ์

การบูชาวิษณุนารายณ์

โอม นะโม นารายะนา ยะ ขอมหาบารมีจงบังเกิดเทอญ
พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ คือมหาเทพผู้เป็นใหญ่หนึ่ง ในสามองค์มหาเทพ ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งได้แก่ พระศิวะ-พระพรหม-พระวิษณุ
พระพรหม หรือ พระพรหมมา เป็นมหาเทพ ผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในจักรวาล
พระวิษณุ หรือพระนารายณ์ เป็นมหาเทพ ผู้ดูแลรักษาทุกสิ่งในจักรวาล
พระศิวะ หรือพระอิศวร เป็นมหาเทพ ผู้ทำลายทุกสิ่งในจักรวาล
เมื่อทั้งสามพระองค์รวมกันเรียกว่า พระตรีมูรติ

พระวิษณุ องค์มหาเทพ มีพระชายาคือ พระแม่ลักษมี พระแม่แห่งความงดงามและร่ำรวย ผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ และความสุข แก่บูชาศรัทธา ผู้จะคอยอยูเคียงข้างพระวิษณุ อยู่เสมอ ไม่ว่าแม้พระวิษณุจะอวตารอยู่ในปางใด พระแม่จะตามไปเป็นพระชายาทุกที่ทุกภารกิจ
พระวิษณุ ผู้ประทานความสุข ความยิ่งใหญ่มหาบารมี ความมั่งคั่งร่ำรวย ผู้ประทานแสงสว่าง พระองค์มักปรากฎให้ประจักษ์ในรูปกายที่งดงาม ฉลองพระองค์ด้วยอาภรณ์สดใส สว่างราวกับทองคำ เพชรนิลจิลดา ประดับเรือนร่างวิจิตรตระการตา มีความอ่อนโยน ยิ้มแย้ม เอื้อเฟื้อ มีเมตตา พระองค์เป็นสัญลักษณ์แห่งความภูมิฐานมั่งคั่งร่ำรวย การชนะทุกสิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *