ฮารา ฮารา มหาเดวะ โอม นะมะศิวายะ

การบูชา ศิวลึงค์นั้น มีความเชื่อว่า หากบูชา บวงสรวงสังเวยด้วยศิวลึงค์ชนิดใดก็จะได้รับพรที่องค์พระศิวะมหาเทพจะประทานให้แตกต่างกันไป เช่น1. หากปั้นแต่งจากมูลโค ปั้นแต่งเป็นศิวลึงค์ และบูชาอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้บุคคลผู้นั้น มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อายุยืน ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
2.หากนำเอาดินมาจากบริเวณริมแม่น้ำ มาสร้างเป็นศิวลึงค์แล้วบวงสรวงสม่ำเสมอ จะทำให้บุคคลผู้นั้นมั่งคั่งร่ำรวย มีทรัพย์สินเป็นที่ดินมหาศาล
3. หากนำเมล็ดข้าวทั้งสุกและดิบมาปั้นสรรสร้างเป็นศิวลึงค์และบูชา อย่างสม่ำเสมอ บุคคลผู้นั้นและครอบครัวจะอุดมสมบูรณ์ พูนสุข มีข้าวปลาอาหาร การกินโดยบริบูรณ์ ค้าขายกิจกรรมการค้าขาย สำเร็จร่ำรวยรุ่งเรือง
4.หากนำเอาทองบริสุทธิมา สรรสร้างปั้นแต่งเป็นศิวลึงค์ แล้วทำการบูชาอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้บุคคลนั่นผู้นั้นมั่งคั่งร่ำรวยเป็นระดับเศรษฐีตลอดชีวิตของการบูชา
5.หากนำหิน มาสรรสร้างเป็นศิวลึงค์และบูชาอย่างสม่ำเสมอ บุคคลผู้นั้น จะมีจิตใจที่เข้มแข็งเอาชนะอุปสรรคได้ทั้งปวง และมีความสำเร็จความมั่นคงในชีวิต
6.หากนำหินอ่อน มาสรรสร้างเป็นศิวลึงค์ และบูชาอย่างสม่ำเสมอ บุคคลผู้นั้นจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ร่มเย็นเป็นสุข ตลอดชีวิตของการบูชา
7.หากนำไม้จันทร์ มาสรรสร้างปั้นแต่งเป็นศิวลึงค์แล้วบูชาอย่างสม่ำเสมอ บุคคลผู้นั้นจะมีความสุขสันต์หรรษามิสร่างคลายในชีวิตตลอดการบูชา
8.หากนำเมล็ดรุทรักษะ หรือ เมล็ดน้ำตาพระศิวะมา สรรสร้างเป็นศิวลึงค์และบูชาอย่างสม่ำเสมอ บุคคลผู้นั้นจะมีความรอบรู้ ในศิลปะวิทยาการทั้งป่วง เก่งฉลาดไหวพริบดี
 เพราะศรัทธาจะนำทางความสุข สำเร็จ สัจจะวาจา การคิดดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *