12มหาศิวลึงค์

มหาบารมีศิวลึงค์ทั้ง12บนโลกที่พระองค์ประทานไว้ให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชา หากผู้ใดได้บูชาแม้เพียงคิดสิ่งใดจะสุขสำเร็จสมปรารถนามั่งคั่งร่ำรวย ดั่งเปิดขุมทรัพย์จักรวาล
1.โสมนาถ ลิงค์กัม แห่งกุตจราษ

2.ศรีไซลัม ลิงค์กัม แห่งเทือกเขาศรีไซลัม ใกล้แม่น้ำกฤษณะ

3.มหากาเรศวร ลิงค์กัม แห่งเมืองอุจเจน

4.ภีมศังกระ ลิงค์กัม แห่งเมืองฑากินี ใกล้เมืองปูเน่

5.กาสีวิศวนาถลิงค์กัม แห่งเมืองพาราณสี

6.ราเมศวร ลิงค์กัม แห่งเกาะปัมปัน

7.เคฑาเรศวร ลิงค์กัม แห่งเทือกเขาหิมาลัย

8.ตรายัมบาเคศวร ลิงค์กัมแห่ง มหาราษฏ

9.นาเกศวร ลิงค์กัม แห่งกุตจราษ

10.กริชเนศวร ลิงค์กัม แห่ง เอลโลล่า

11.โอมกาเรศวร ลิงค์กัม แห่งเมืองมัจเดียปราเดส

12.ไวเดียนาถ ลิงค์กัม แห่งเมืองจาร์คานด์

image1.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *