พระพิฆเนศ

ประเทศอินเดีย มีเทวสถาน8แห่งของพระพิฆเนศเรียกว่า อัษฏวินายัก เทวสถานทั้ง8แห่งสำคัญมากเพราะประดิษฐานเทวรูป พระพิฆเนศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเรียกเทวรูปลักษณะที่เกิดขึ้นเองนี้ว่า สวยัมภูมูรติเชื่อกันว่าเกิดจากอำนาจแห่งพระองค์พระพิฆเนศเอง จึงถือว่าศักดิ์สิทธ์ยิ่งนัก1 ศรีคีรีจัตมากา แห่งเมืองเลนยาตรี ขอได้ซึ่งบุตร การเกิดใหม่ หรือความพร้อมสมบูรณ์พูนสุข
2 ศรีวิฆเนศวร เมืองโอจาร์ท ขอได้อย่างซึ่งผลที่ตั้งใจ ไม่พบพานอุปสรรคใดๆ ในการประกอบกิจการทั้งหลาย หากใครมีศัตรู หรือเกิดมีปัญหาที่ไม่ปรองดองกันในกิจการต่างๆต้องมาขอพรที่นี่ 
3 ศรีมหาคณปติ แห่งเมืองรันยันกาวน์ ขอได้ซึ่งชีวิตใหม่ที่ดี ความยิ่งใหญ่ ลาภยศปรากฎ
4 ศรีจินดามณีแห่งมือง เธ-อูร ขอซึ่งได้ทรัพย์สินจินดามณี และความสมบูรณ์พูนสุขมาก
5 ศรีสิทธิวินายัก แห่งเมืองสิทธาเตก ขอได้ซึ่งการสร้างงานสำเร็จหรือกระทำการใดๆความสมบูรณ์พูนสุขร่ำรวย
6 ศรีมยุเรศวร แห่งเมืองโมเร่กราวน์ ขอได้ซึ่งชัยชนะเหนือศัตรู เหนืออุปสรรคทั้งปวงประสบความสำเร็จ และเติมเต็มสิ่งที่ขาดและความร่ำรวยในโภคทรัพย์ที่งอกงาม และชื่อเสียงขจรขจาย
7 ศรี บัลลาเลศวรแห่งเมืองปาลี ขอได้ซึ่งความสุข ความสำเร็จ ความทุกข์ความเศร้าหมองหมดไป
8 ศรีวรัทวินายกะ แห่งเมือง มะฮัด ขอได้ซึ่งพรหมอมตะ ความสำเร็จลุล่วงในศรัทธาที่ปรารถนาไว้                                    👸มหาเดวีพยากรณ์👸

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *