มหากาลี

มหากาลี
หากพูดถึงเรื่อง
ประวัติหรือตำนานของพระแม่กาลี ทุกคนคงผ่านการอ่าน
การดู และการบูชามาแล้ว แต่จะมีกี่คนที่เข้าใจใน ธรรม และสิ่งที่สื่อสารไว้ บางคนบอกว่าแม่อยู่เหนือพ่อเพราะเหยียบพ่อไว้ มีหลายตำนาน ตำนานบางตำนาน
เขียนจนคนเข้าใจคลาดเคลื่อนเลยก็มี เมื่อก่อนมี
การฆ่าสัตว์บูชา และเซ่นด้วยเลือด ด้วยความ
เข้าใจผิด คำว่า กลี กับ กาลีเทวีนั้นคนละแบบ
มหากาลีกับกาลีเทวีก็คนละแบบ อวตาลกับ
องค์ปฐมก็คนละแบบ จึงมีการเอามาผสมผสาน
กันเล่าเป็นตำนานจนสับสน หากพิจจารณาแล้ว
เมื่อครั้งออกรบ ท่านได้ดื่มเลือดอสูรเข้าไปด้วย
จนไม่อาจจะระงับ โทสะและอารมณ์ต่างๆได้
เหล่าเทพเห็นท่าไม่ดีจึงขอร้องต่อมหาเทพให้ช่วย
พระองค์ท่านจึงใช้ความรักที่มีต่อพระมหาอุมาเทวี
ทอดกายนอนขวางไว้เพื่อให้พระกาลีได้เห็น
พระกาลีเมื่อได้เห็นสวามีด้วยจิตเดิมที่มีความรัก
ต่อมหาเทพจึงแลบลิ้นออกมาด้วยความขวยเขิน
และกลับคืนเข้าสู่รูปเดิม ตรงนี้จะเห็นได้ว่า
หากผู้ที่กำลังมีโทสะเราต้องมีวิธีระงับโทสะ
ที่ตัวเราและจะทำอย่างไรที่จะดับโทสะอีก
ฝ่ายหนึ่งได้ ความรักและภักดีย่อมสลาย
ทุกอย่างลงได้ ด้วยจิตสำนึกที่ดี การบูชานั้น
อย่าคิดว่าใครเหนือใครหรือคิดไปในทางหมิ่น
เกียรติอีกองค์เพราะตนบูชาอีกองค์ เพราะมัน
เป็นบาป หากอยากจะเข้าถึงต้องเข้าให้ตรง
ไม่ไช่อ่าน ดู ฟัง สวดมันตราเข้าสมาธิหาท่าน
จะรู้ถึงพลังงานที่แท้จริง เพราะศรัทธาที่แท้จริงต้องมองให้ลึกด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์

วิธีการบูชาพระแม่กาลี
น้ำผลไม้หรือสมุนไพรสีแดง(ไม่ไช่น้ำแดงทั่วไป)
ดอกไม้สีแดงหรือสีแดงเข้ม หรือผลไม้ สามารถใช้สะเดามาทำเป็นพุ่มแล้วน้อมถวายและนำมาปัด
สิ่งอัปมงคลในบ้านของเราหิ้งของเรา
บูชาเย็นวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์
จุดประสงค์ที่แสนง่ายคือให้ท่านขจัดมารในตัวเรา ขจัดสิ่งไม่ดีออกจากตัว
จะได้ไม่มีอะไรมาขัดขวางอารมณ์ในขณะที่เราทำงานในทุกๆวัน ขจัดพลังด้านลบเพื่อเปิดรับพลังด้านดี พระองค์ท่านคือพลังอำนาจแห่งโทสะ
สามารถขจัดสิ่งอัปมงคลและความ อยุติธรรม
ท่านสามารถทำลายแม้กระทั่งผู้บูชาท่าน
หากผู้นั้นไม่สามารถจะรักษาความดีในตนไว้ได้
รูปลักษณะแห่งพระองค์นั้นมีหลายลักษณะ
แตกต่างกันในแต่ละที่ และยังมี ทศวิทยาอีก10
พระองค์ในนิกายตันตระ สีแห่งพระองค์ดำแดง
บทความที่เขียนไว้อย่างแพร่หลาย อาจแตกต่างออกไป แต่ไม่มีสิ่งใดเลยที่ผิดหรือถูก เพียงเพราะเราปฏิบัติและบูชาพระองค์ด้วยหัวใจ เฉกเช่น ลูกบูชาแม่ ทุกอย่างย่อมงดงามเสมอ 
ฉะนั้นขอทุกท่านจงพิจารณาตามไปด้วยนะคะ
เพื่อประกอบการบูชา/
โอม กาลี กาเยย นมห์
โอม แอม หรีม กลีม จามุนดา ไยย วิกเช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *