เกร็ดความรู้

เกร็ดความรู้
ความเชื่อที่มีมาแต่โบราณในเรื่องของโหราศาสตร์ ของดวงดาวย้ายเป็นเรื่องปกติของการเคลื่อนไหว
ในระบบสุริยะจักรวาล โหราศาสตร์คือ
การคาดเดาหรือสัญญาณเตือนภัย หากเรา
มัวกังวลในสิ่งนี้จนเกินไปคิดมากวิตกจริต หรือยึดติดกับคำทำนาย
จนลืมหลักแห่งความเป็นจริง ทุกข์ ก็จะอยู่
ในใจตลอดเวลาความกลุ้มเป็นกังวลจะส่งผลเสียเพราะมันคือพลังลบ การลงมือทำ คือการสร้างเหตุ แม้อะไรจะเกิดขึ้นแต่เราก็ถือว่าได้ลงมือทำ
หากเราสร้างเหตุไว้ดีผลย่อมดี การสวดมนต์
ทำสมาธิทุกวันคือการชำระล้างความขุ่นมัวในจิต  และใครที่สวด
ทั้งพุทธมนต์และมหามันตรา คายตรีมันตรา ย่อมได้รับการคุ้มครองอีกทั้งได้พรจาก พุทธะและเทวะ
พุทธะคือธรรมะเทวะคือความเป็นอยู่ เคยคิดไหมว่าชีวิตเราทั้งหลายนั้นมันสั้นลงทุกวัน ธรรมชาตินั้น
ได้ส่งสัญญาณเตือนแล้วหลายครั้งบางทีธรรมชาติก็ทำลายล้างโลกมนุษย์ได้เฉกเช่นที่มนุษย์ทำการทำลายล้างโลกในทุกวันนี้ มันวัฏจักรของธรรมชาติ
ก็สุดแล้วแต่ในความเป็นมนุษย์ สิ่งที่เกิดขึ้น ตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วและจะทวีความรุนแรงขึ้น จงรักษากายวาจาใจ รักษาคุณงาม
ความดีรักษาความรักที่มีแก่กันไว้ ไม่เช่นนั้น
จะอยู่กันยาก เราพบเจอกัลยานิมิตรที่ดี
ควรรักสามัคคีกันไว้ ควรใส่ใจซึ่งกันและกัน
จริงใจต่อกัน แล้วจะเกิดสันติอย่างถาวรและมั่นคงเจริญปัญญา เฉกเช่นปาฏิหาริย์แห่งความเชื่อมั่นศรัทธาจะเกิดขึ้นด้วยเมื่อเรามีสตินึกคิดไตร่ตรองในความเป็นจริง สร้างพลังบวก ดึงพลังงานแห่งจักรวาลแล้วเราจะสมปรารถนาในท้ายที่สุดเสมอๆ โอม ศานติ ศานติ ศานติโอม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *