การอารตี บูชาไฟ ถวายองค์เทพ องค์เทวี

การอารตี บูชาไฟ ถวายองค์เทพ องค์เทวี

ในศาสนสถานฮินดู หรือ ทุกสถานที่ที่มีการบูชาต่อองค์เทพ องค์เทวี
การอารตี (บูชาไฟ) หมายถึง การถวายแสงไฟต่อองค์เทพ ด้วยการนำเทียน หรือ ประทีป หรือ ตะเกียง จุดแล้วยกชูขึ้น จากนั้นหมุนวนเป็นวงกลมแบบ ทักษิณาวรรต ตามเข็มนาฬิกา ต่อหน้าพระพักตร์องค์เทพ เริ่มจากพระบาท หมุนวงกลม 3 รอบแล้ววนๆ ขึ้นไปทุกส่วนของพระวรกาย ขึ้นไปจนถึงพระพักตร์ของท่าน พร้อมกับสวดบทอารตี และบทสรรเสริญองค์เทพนั้นๆ เมื่อวนเสร็จแล้วให้วางลงและใช้มือสองข้างอังไฟแล้วมาแตะที่หน้าผาก เพื่อความเป็นสิริมงคล เสมือนได้รับพระพรจากองค์เทพ ควรกระทำอารตีนี้ หลังจากสวดมนต์ถวายของเสร็จ มีความความเชื่อหากไม่ได้อารตี เปรียบเสมือนการบูชานั้น ยังไม่สำเร็จสมบูรณ์ แต่สิ่งที่กล่าวมานี้ ตามความเชื่อ สำหรับผู้เขียนหากทุกอย่างกระทำด้วยหัวใจแห่งศรัทธาที่บริสุทธิ์ทุกอย่างก็ย่อมสมบูรณ์ แล้วหากมีกระดิ่ง ให้ใช้มือข้างหนึ่งถือกระดิ่งแล้วสั่นกระดิ่งไปพร้อมกับการวนด้วยมืออีกข้างหนึ่งด้วยหากไม่ถนัดสามารถวนไฟก่อนแล้วค่อยสั่นกระดิ่งได้…การทำอารตีทำได้วันละ 5 ครั้ง(ถ้าเคร่งๆ) ถ้าแบบธรรมดา ทำวันละ 2 ครั้งเช้า-เย็นก็พอ(สามารถดูได้ตามเทวสถานที่มีการทำอารตีถวายเทพ)

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *