พระพิฆเนศ

ประเทศอินเดีย มีเทวสถาน8แห่งของพระพิฆเนศเรียกว่า อัษฏวินายัก เทวสถานทั้ง8แห่งสำคัญมากเพราะประดิษฐานเทวรูป พระพิฆเนศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเรียกเทวรูปลักษณะที่เกิดขึ้นเองนี้ว่า สวยัมภูมูรติเชื่อกันว่าเกิดจากอำนาจแห่งพระองค์พระพิฆเนศเอง จึงถือว่าศักดิ์สิทธ์ยิ่งนัก1 ศรีคีรีจัตมากา แห่งเมืองเลนยาตรี ขอได้ซึ่งบุตร การเกิดใหม่ หรือความพร้อมสมบูรณ์พูนสุข
2 ศรีวิฆเนศวร เมืองโอจาร์ท ขอได้อย่างซึ่งผลที่ตั้งใจ ไม่พบพานอุปสรรคใดๆ ในการประกอบกิจการทั้งหลาย หากใครมีศัตรู หรือเกิดมีปัญหาที่ไม่ปรองดองกันในกิจการต่างๆต้องมาขอพรที่นี่ 
3 ศรีมหาคณปติ แห่งเมืองรันยันกาวน์ ขอได้ซึ่งชีวิตใหม่ที่ดี ความยิ่งใหญ่ ลาภยศปรากฎ
4 ศรีจินดามณีแห่งมือง เธ-อูร ขอซึ่งได้ทรัพย์สินจินดามณี และความสมบูรณ์พูนสุขมาก
5 ศรีสิทธิวินายัก แห่งเมืองสิทธาเตก ขอได้ซึ่งการสร้างงานสำเร็จหรือกระทำการใดๆความสมบูรณ์พูนสุขร่ำรวย
6 ศรีมยุเรศวร แห่งเมืองโมเร่กราวน์ ขอได้ซึ่งชัยชนะเหนือศัตรู เหนืออุปสรรคทั้งปวงประสบความสำเร็จ และเติมเต็มสิ่งที่ขาดและความร่ำรวยในโภคทรัพย์ที่งอกงาม และชื่อเสียงขจรขจาย
7 ศรี บัลลาเลศวรแห่งเมืองปาลี ขอได้ซึ่งความสุข ความสำเร็จ ความทุกข์ความเศร้าหมองหมดไป
8 ศรีวรัทวินายกะ แห่งเมือง มะฮัด ขอได้ซึ่งพรหมอมตะ ความสำเร็จลุล่วงในศรัทธาที่ปรารถนาไว้                                    👸มหาเดวีพยากรณ์👸

ห้องสวดบูชาองค์เทพ องค์เทวี

ห้องสวดบูชาองค์เทพ องค์เทวี ตามธรรมเนียมชาวฮินดูบ้านในประเทศอินเดียแทบทุกหลังจะมีห้องสวดมนต์ ถวายของบูชาองค์เทพ หรือสถานที่เฉพาะที่จัดไว้สำหรับแทนการบูชา จะทำการแยกเป็นสัดส่วนไว้อย่างชัดเจน ไม่ปะปนกับสิ่งอื่น เพราะถือว่าเป็น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนจะได้เข้าไปเพื่อทำพิธี ตะเกียงไฟจะถูกจุดขึ้นเพื่อทำการบูชาพระเป็นเจ้าในทุกๆ วันตอนเช้า รวมไปถึงการถือปฏิบัติต่างๆ เช่น การสวดพระนามแห่งพระเป็นเจ้า การทำสมาธิ หรือแม้แต่การอ่านคัมภีร์ทางศาสนา ร้องเพลงบูชาแก่พระเป็นเจ้า เค้าก็จะปฏิบัติกันเฉพาะในสถานทีนี้เท่านั้น ไม่เพียงแต่กิจวัตรที่ต้องทำเป็นประจำทุกค่ำเช้า ประเทศอินเดีย ชาวฮินดูยังมีการจัดการบูชาในเทศกาลหรือโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น งานวัดเกิด งานเทศกาลบูชาพระเจ้า เช่น ศิวะราตรี  นวราตรี หรืออื่นๆ สมาชิกทุกนในครอบครัว ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะมารวมตัวกันอยู่ ณ ห้องบูชานี้ เพื่อสวดบูชา ถวายบูชา ผลไม้ นม น้ำ ดอกไม้ และอย่างอื่นแล้วแต่ตาม เทศกาลนั้นๆที่จะขึ้นเพื่อถวายองค์เทพองค์เทวี พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งบนโลก เป็นผู้ประทานความสมบูรณ์พร้อมในด้านต่างๆ ให้แกมวลมนุษย์  ชาวฮินดูจะถือว่าพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นเจ้าของบ้าน และทุกสิ่งบนโลกอย่างแท้จริง และถือว่าพระองค์จะพักอาศัยอยู่ภายในบ้านนั้นด้วย ดังนั้นห้องบูชา ห้องสวดบูชาสำหรับชาวฮินดูจึงเป็นห้องสำคัญและสถานที่หลักของบ้านที่ทุกคนในบ้าน จะให้ความสำคัญ แต่ถ้าบ้านหลังไหนที่ไม่สะดวกหาสถานที่หรือบริเวณที่จะสร้างห้องบูชาองค์เทพองค์เทวียาก เหมือนกับว่าพระองค์เป็นเจ้าของบ้านแท้ๆ แต่กลับไม่มีห้องสวดบูาให้พระองค์พำนัก อย่างน้อยที่สุดให้คิดว่าพระองค์เป็นแขกคนสำคัญของบ้านที่เราต้องต้อนรับดูแล และคิดเสมอว่าพระองค์อยู่ภายในบ้านตลอดเวลา ดังนั้นควรทำความสะอาดบ้านและห้องสวดบูชาให้สะอาดอยู่เสมอ และภายในห้องสวดบูชาต้องประดับตกแต่งให้สวยงาม เมื่อทำเช่นนั้นแล้ว ทุกครั้งที่เราเข้าห้องสวดบูชา และขอพรต่อพระองค์ พระองค์ก็จะประทานพรให้แก่ผู้บูชาสม่ำเสมอ และเชื่อกันว่าห้องสวดบูชานี้จะเต็มไปด้วยพลังที่จะนำทางให้ผู้ปฏิบัติและ บ้านหลังนั้น ผู้เป็นเจ้าของและสมาชิก เมื่อใดผู้บูชาเข้าไปสวดท่องมนตราอยู่สม่ำเสมอ เสมือนกับห้องสวดบูชามีพลังในการซึมซับพลังแห่งมนตราเหล่านั้นไว้ จะให้บังเกิด ความเจริญรุ่งเรือง ทรัพย์ สมบัติ ความสุข ความร่มเย็นในบ้าน จะบังเกิดแก่ผู้อาศัย และที่สำคัญ จิตจะเปี่ยมไปด้วยพลังบวก ใจจะแจ่มใสเบิกบาน พบแต่ความสุข สำเร็จสมปรารถนา นี้ คือหัวใจหลักสำคัญของชาวฮินดู

มหายันต์กุเบร

🙏ด้วยพลังอำนาจและบารมีของพระองค์มหาเดวะ มหาเดวี ผู้มากด้วยความเมตตา มากด้วยทรัพย์สมบัติมากมาย   ✨มหายันตรากุเบรท่านใดมีไว้ครอบครอง จะเมตตา ประทานทรัพย์ให้ชีวิตดีขึ้นตลอดไป สาธุ👉การเงินเปลี่ยน👉การงานไม่ติดขัด👉️ค้าขายยิ่งรวย👉️ครอบครัวเป็นสุข👉มีโชคลาภ
#ทำพิธีการอันเชิญบารมีเรียบร้อยจากแผ่นดินแห่งพระองค์ดินแดนอันศักดิ์สิทธ์อินเดีย    📣📢สนใจเช่าบูชาติดต่อมหาเดวีพยากรณ์ ID mahadevi99 📞 0906057454

เคล็ดลับเสริมดวง

เคล็ดลับเสริมดวง บูชาพระพิฆเนศ

การเตรียมการสักการะ

วิธีบูชาพระพิฆเนศ วันที่เริ่มต้นครั้งแรกควรเริ่มบูชาในวันอังคาร หรือวันพฤหัสบดี เพื่อถวายตัวเป็นผู้ศรัทธา หรือลูกศิษย์ของพระพิฆเนศ วันต่อไปให้สักการะตามปกติ จะเป็นฤกษ์ยามใดถือเป็นมงคลทั้งสิ้น ของที่ใช้ในการสักการบูชาได้แก่ น้ำสะอาด นม น้ำมะพร้าว ดอกไม้ เครื่องหอม กำยาน แต่ถ้ามีเครื่องสังเวยควรใช้ผลไม้และขนมต่างๆ เช่น อ้อย กล้วยสุก มะพร้าว องุ่น แอ้บเปิ้ล … เลือกถวายได้ตามศรัทธา และกำลังทรัพย์ แต่ถ้าสามารถถวายได้ทุกวันก็จะเป็นการดี เพราะการที่เรามีหัวใจแห่งศรัทธานั่นหมายถึงความสำเร็จ

วันและเดือนที่เหมาะแก่การบูชาพระพิฆเนศ หลังจากที่ถวายตัวเป็นผู้ศรัทธาในวันอังคาร หรือวันพฤหัสบดีแล้ว ก็สามารถบูชาได้ทุกวัน ทุกเดือน โปรดเข้าใจไว้ว่าไม่มีวันใดที่ไม่เหมาะแก่การบูชาพระพิฆเนศเลย ผู้ศรัทธาสามารถกราบไหว้ สักการะบูชาองค์พระพิฆเนศได้ทุกวัน ทุกเดือน และขอพรได้ตลอดเวลา

เครื่องสังเวยพระพิฆเนศ ห้ามใช้เนื้อสัตว์ทุกชนิด (สามารถใช้ขนมที่มีส่วนผสมของไข่ได้บ้าง แต่ถ้าเลือกได้ก็ควรเลี่ยง) ให้ถวายผลไม้ที่สุกแล้วเป็นหลัก อ้อย น้ำอ้อย นมวัว ขนมโมทกะ (หรือ ขนมต้มแดง ต้มขาว ของไทย) หรือขนมหวานลาดูป (ชาวอินเดียนิยมถวาย) ตลอดจนข้าวสาร เกลือ พืช ผัก งา สมุนไพร ธัญพืชและเครื่องเทศทุกชนิด ก็สามารถใช้ถวายได้
ขั้นตอนการบูชาพระพิฆเนศ
1. จุดเทียน หรือตะเกียงน้ำมัน ธูปหอม กำยาน ฯลฯ ต่อหน้าเทวรูป หรือ รูปภาพพระพิฆเณศ 
2. ถวายเครื่องบูชาสักการะ
3. กล่าวคำบูชาพระพิฆเนศ ด้วยบทสวดมนต์และบทสรรเสริญต่างๆ (อ่านได้จากหน้าแรก)
4. ท่องพระนาม, เปิดเพลงถวาย, ทำสมาธิ ตั้งจิตอธิษฐานขอพร
6. แผ่เมตตา ขอความสันติและสงบสุข เป็นอันเสร็จพิธี

การประดิษฐานพระพิฆเนศ และเทวรูปองค์อื่นๆ เน้นที่ความสวยงาม ความสะดวกและเหมาะสมเป็นหลัก เรื่องทิศทางถือว่าเป็นรอง ส่วนใหญ่จะเน้นทางทิศตะวันออก ทิศเหนือ หรือทิศอื่นๆ ก็ได้ ยกเว้นทิศตะวันตก แต่ที่สำคัญควรแยกที่บูชาเป็นเอกเทศต่างหาก ไม่ปะปนกับหิ้งพระ หรือโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูป หรือพระเกจิอาจารย์

คาถาสวดบูชาพระพิฆเนศ ที่ใช้กันส่วนใหญ่ คือ “โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา” 
โอม ศรี คะเณศา ยะนะมะฮา
โอมคะชานะนัมภูตะคะณาธิเสวะตัม กะปิตะถะชัมพู ผะละจารุภักษณัม อุมาสุตัม โศกะวินาศะ การะกัม นะมามิ วิฆเนศวะระ ปาทะปัมกะชัม
โองการพินทุนาถัง อุปันนัง พรหมะโน จะอินโท พิฆเนศวรโต มหาเทโว อะหังวันทามิ สัพทา สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง  สิทธิการิยัง ประสิทธิเม
          ขอมหาบารมีแห่งพระองค์ประทาน ความสุข สำเร็จความมั่งคั่ง ร่ำรวยโชคลาภแก่บุตรด้วยเทอญ
                จากนั้นให้กล่าวคำอธิษฐานขอพรเป็นภาษาไทย สำหรับผู้เริ่มต้นบูชา ควรใช้มนต์บทนี้ ซึ่งเป็นบทที่สั้น ง่าย

ความหมายเครื่องบูชาพระพิฆเนศ

เครื่องบูชาที่พระคเณศโปรดปราน และทำให้การบูชาสำเร็จสมปรารถนา
ดอกรัก – ขอการขจัดสิ่งชั่วร้าย พลังงานลบทั้งปวง ให้ออกไปจากตัวเรา
ดอกดาวเรือง – ขอให้มีความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง
ดอกกุหลาบ- ขอให้มีความรัก ความสุข ความอุดมสมบูรณ์
ดอกมะลิ- ขอให้มีความสุข ได้รับความเมตตาจากผู้คนรอบข้าง
สังข์ – ขอให้มีแต่ความเป็นมงคลอยู่กับตัว
กล้วย – ขอให้สิ่งที่หวังนั้นสำเร็จอย่างราบรื่น ไร้อุปสรรค
ส้ม- ขอให้ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตครอบครัว
องุ่น- ขอให้มีความมั่งคั่งร่ำรวย
มะพร้าว- ขอให้มีความสำเร็จในหน้าที่การงาน
มะม่วง- ขอให้มีความสมหวังสำเร็จสมปรารถนาในชีวิต
ชบาแดง – ขอให้เป็นที่รักและเมตตาของพระคเณศ
ดอกไม้สีขาว – ขอให้มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จ
หญ้าแพรก – ขอให้มีโชคลาภ โชคดี และขอขมาต่อบาปทั้งปวงของตนที่ผ่านมา (เชื่อว่าหากถวายหญ้าแพรกและสารภาพบาปของตน จากนั้นสาบานว่าจะไม่ทำอีก บาปนั้นจะได้รับการให้อภัย)

12มหาศิวลึงค์

มหาบารมีศิวลึงค์ทั้ง12บนโลกที่พระองค์ประทานไว้ให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชา หากผู้ใดได้บูชาแม้เพียงคิดสิ่งใดจะสุขสำเร็จสมปรารถนามั่งคั่งร่ำรวย ดั่งเปิดขุมทรัพย์จักรวาล
1.โสมนาถ ลิงค์กัม แห่งกุตจราษ

2.ศรีไซลัม ลิงค์กัม แห่งเทือกเขาศรีไซลัม ใกล้แม่น้ำกฤษณะ

3.มหากาเรศวร ลิงค์กัม แห่งเมืองอุจเจน

4.ภีมศังกระ ลิงค์กัม แห่งเมืองฑากินี ใกล้เมืองปูเน่

5.กาสีวิศวนาถลิงค์กัม แห่งเมืองพาราณสี

6.ราเมศวร ลิงค์กัม แห่งเกาะปัมปัน

7.เคฑาเรศวร ลิงค์กัม แห่งเทือกเขาหิมาลัย

8.ตรายัมบาเคศวร ลิงค์กัมแห่ง มหาราษฏ

9.นาเกศวร ลิงค์กัม แห่งกุตจราษ

10.กริชเนศวร ลิงค์กัม แห่ง เอลโลล่า

11.โอมกาเรศวร ลิงค์กัม แห่งเมืองมัจเดียปราเดส

12.ไวเดียนาถ ลิงค์กัม แห่งเมืองจาร์คานด์

image1.jpeg

ฮารา ฮารา มหาเดวะ โอม นะมะศิวายะ

การบูชา ศิวลึงค์นั้น มีความเชื่อว่า หากบูชา บวงสรวงสังเวยด้วยศิวลึงค์ชนิดใดก็จะได้รับพรที่องค์พระศิวะมหาเทพจะประทานให้แตกต่างกันไป เช่น1. หากปั้นแต่งจากมูลโค ปั้นแต่งเป็นศิวลึงค์ และบูชาอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้บุคคลผู้นั้น มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อายุยืน ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
2.หากนำเอาดินมาจากบริเวณริมแม่น้ำ มาสร้างเป็นศิวลึงค์แล้วบวงสรวงสม่ำเสมอ จะทำให้บุคคลผู้นั้นมั่งคั่งร่ำรวย มีทรัพย์สินเป็นที่ดินมหาศาล
3. หากนำเมล็ดข้าวทั้งสุกและดิบมาปั้นสรรสร้างเป็นศิวลึงค์และบูชา อย่างสม่ำเสมอ บุคคลผู้นั้นและครอบครัวจะอุดมสมบูรณ์ พูนสุข มีข้าวปลาอาหาร การกินโดยบริบูรณ์ ค้าขายกิจกรรมการค้าขาย สำเร็จร่ำรวยรุ่งเรือง
4.หากนำเอาทองบริสุทธิมา สรรสร้างปั้นแต่งเป็นศิวลึงค์ แล้วทำการบูชาอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้บุคคลนั่นผู้นั้นมั่งคั่งร่ำรวยเป็นระดับเศรษฐีตลอดชีวิตของการบูชา
5.หากนำหิน มาสรรสร้างเป็นศิวลึงค์และบูชาอย่างสม่ำเสมอ บุคคลผู้นั้น จะมีจิตใจที่เข้มแข็งเอาชนะอุปสรรคได้ทั้งปวง และมีความสำเร็จความมั่นคงในชีวิต
6.หากนำหินอ่อน มาสรรสร้างเป็นศิวลึงค์ และบูชาอย่างสม่ำเสมอ บุคคลผู้นั้นจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ร่มเย็นเป็นสุข ตลอดชีวิตของการบูชา
7.หากนำไม้จันทร์ มาสรรสร้างปั้นแต่งเป็นศิวลึงค์แล้วบูชาอย่างสม่ำเสมอ บุคคลผู้นั้นจะมีความสุขสันต์หรรษามิสร่างคลายในชีวิตตลอดการบูชา
8.หากนำเมล็ดรุทรักษะ หรือ เมล็ดน้ำตาพระศิวะมา สรรสร้างเป็นศิวลึงค์และบูชาอย่างสม่ำเสมอ บุคคลผู้นั้นจะมีความรอบรู้ ในศิลปะวิทยาการทั้งป่วง เก่งฉลาดไหวพริบดี
 เพราะศรัทธาจะนำทางความสุข สำเร็จ สัจจะวาจา การคิดดี

ดวงวันนี้ 6มีนาคม 2562

วันอาทิตย์
คนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้รอคอยในบาสิ่ง หากรอเงินจะได้เงินก้อนใหญ่ หากรองาน งานจะสำเร็จ  การเงินก้อนใหญ่เข้ามือ จะได้โชคจากทางไกล ความรักปรกติสุข สุขภาพแข็งแรง การเดินทางปลอดภัย

วันจันทร์
คนที่เกิดวันจันทร์ วันนี้วุ่นวายกับ บริวาร งานยุ่งวุ่นวาย ระวังปากเสียงกับบริวาร จะได้เดินทางไกลได้ข่าวจากทางไกล เงินที่รอเข้ามือแต่ก็ต้องจ่าย ออกไป ความรัก ยังคงเบื่อ หน่าย สุขภาพเหนื่อยพักผ่อนไม่เพียงพอ การเดินทางไกลปลอดภัย

วันอังคาร
คนที่เกิดวันอังคาร วันนี้เบื่อหน่ายบริวาร งานยุ่งวุ่นวาย การเงินมีเข้ามาเรื่อยๆ  ความรัก ไม่มีเวลาให้กัน ห่างเหิน ห่างไกลเหงา สำหรับคนโสด สุขภาพดี แต่การเดินทางปลอดภัย

วันพุธ
คนที่เกิดวันพุธ วันนี้  การงาน เหนื่อยท้อกับสิ่งที่ทำ ให้อดทนการเงินปรกติ แต่ก็ไม่ค่อยเหลือเก็บ มีมาจ่ายออก  ความรักคนมีคู่ระวังความไม่เข้าใจ แต่คนโสดเหงาๆ เบื่อๆ มี มาก็หายไปสุขภาพเหนื่อยอ่อน บางทีท้อแท้ หาเวลา พักผ่อน การเดินทางปลอดภัย

วันพฤหัสบดี
คนที่เกิดวันพฤหัสบดีวันนี้ การงานเป็นไปโดยเรียบง่าย รอคอย สำเร็จ  การเงิน รอเงินจากบริวาร เงินพิเศษ การเงินดี ความรัก จะได้โชคจากคนรัก สุขภาพแข็งแรงการเดินทางเรียบง่าย ปลอดภัยดี

วันศุกร์
คนที่เกิดวันศุกร์ การงาน ยุ่งวุ่นวาย เ แต่แก้ไข คลี่คลายได้ ความรัก ระวังรักสามเศร้า ทรมานใจ แอบรักคนมีเจ้าของ การเงิน รายจ่ายเยอะ ควรประหยัดเพราะมีเกณฑ์ติดขัด สุขภาพเหนื่อยอ่อน การเดินทาง ปลอดภัย

วันเสาร์
คนที่เกิดวันเสาร์ วันนี้ มีงานเยอะ ต้องเคลียร์งานหลายๆสิ่ง หลายๆอย่างพร้อมกัน แต่จะค่อยๆผ่านพ้น ระวังคำพูดจากผู้ใหญ่ เหนื่อยท้อการเงินจะได้โชคก้อนใหญ่ ความรักระวังปัญหาความไม่เข้าใจ สุขภาพอ่อนเพลีย การเดินทางระวังอุบัติเหตุเล็กน้อย

ดวงวันนี้ 5มีนาคม 2562

วันอาทิตย์
คนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้จะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานสำเร็จสำเร็จ  การเงินก้อนใหญ่เข้ามือ จะได้โชคจากทางไกล ความรักปรกติสุข สุขภาพแข็งแรง การเดินทางปลอดภัย

วันจันทร์
คนที่เกิดวันจันทร์ วันนี้วุ่นวายกับ บริวาร งานยุ่งวุ่นวาย จะได้เดินทางไกลได้ข่าวจากทางไกล เงินที่รอเข้ามือ ความรัก เบื่อ หน่าย สุขภาพเหนื่อยพักผ่อนไม่เพียงพอ การเดินทางไกลปลอดภัย

วันอังคาร
คนที่เกิดวันอังคาร วันนี้เบื่อหน่ายบริวาร คำพูดจากคนใกล้ชิดทำให้เสียใจ  การเงินมีเข้ามาเรื่อยๆ มีโชคดี ความรัก ไม่มีเวลาให้กัน เหงา สำหรับคนโสด สุขภาพดี แต่การเดินทางระวังอุบัติเหตุเล็กน้อย

วันพุธ
คนที่เกิดวันพุธ วันนี้  การเงินมีเข้ามาไม่ขาดมือ แต่ก็ไม่ค่อยเหลือเก็บ ความรักคนมีคู่มีเกณฑ์พลัดพรากจากคนรัก แต่คนโสด มีเกณฑ์พบคนรู้ใจ สุขภาพแข็งแรงดี หาเวลา พักผ่อน จะดีที่สุด การเดินทางปลอดภัย

วันพฤหัสบดี
คนที่เกิดวันพฤหัสบดีวันนี้ การงานเป็นไปโดยเรียบง่าย ไม่มีปัญหา การเงิน จะได้โชคก้อนใหญ่ การเงินดี ความรัก จะได้โชคจากคนรัก สุขภาพปวดตามเนื้อตามตัวเล็กน้อย การเดินทางเรียบง่าย ปลอดภัยดี

วันศุกร์
คนที่เกิดวันศุกร์ การงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางที่ดี ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ความรัก ระวังรักสามเศร้า ทรมานใจ คนโสดระวังรักคนมีเจ้าของ การเงิน รายจ่ายเยอะ สุขภาดปวดหัวปวดฟัน การเดินทาง ปลอดภัย

วันเสาร์
คนที่เกิดวันเสาร์ วันนี้ มีงานเยอะ ต้องเคลียร์งานหลายๆสิ่ง หลายๆอย่างพร้อมกัน แต่จะค่อยๆผ่านพ้น ระวังคำพูดจากผู้ใหญ่ การเงินไม่ค่อย เหลือเก็บ ความรักระวังปัญหาความไม่เข้าใจ สุขภาพดี การเดินทางปลอดภัย

ดวงวันนี้ 3 มีนาคม 2562


วันจันทร์
คนที่เกิดวันจันทร์ วันนี้วุ่นวายกับ บริวาร งานยุ่งวุ่นวาย มีเกณฑ์การพบปะคนทางไกล  เงินจะได้ความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ความรัก ระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงกับคนรัก สุขภาพเหนื่อยพักผ่อนไม่เพียงพอ การเดินทางไกลปลอดภัย

วันอังคาร
คนที่เกิดวันอังคาร วันนี้ ยุ่งกับบริวาร การเงินมีเข้ามาเรื่อยๆ  ความรักระวังมือที่สาม สุขภาพไม่ค่อยดี การเดินทางปลอดภัยดี

วันพุธ
คนที่เกิดวันพุธ วันนี้  เพื่อนบริวารทำให้ทุกข์ใจ แต่ก็พยายามทำใจให้นิ่ง การเงินมีเข้ามาไม่ขาดมือ แต่ก็ไม่ค่อยเหลือเก็บ ความรักคนมีคู่ระวังการทะเลาะวิวาท แต่คนโสด มีเกณฑ์พบคนรู้ใจ สุขภาพเหนื่อยอ่อน หาเวลา พักผ่อน การเดินทางปลอดภัย

วันพฤหัสบดี
คนที่เกิดวันพฤหัสบดีวันนี้ การงานเป็นไปโดยเรียบง่าย อาจมีการแก้ไขบางอย่างในงานแต่จะสำเร็จ การเงิน สิ่งที่รอคอยจะ สำเร็จ การเงินดี ความรัก จะได้โชคจากคนรัก สุขภาพดี การเดินทางเรียบง่าย ปลอดภัยดี

วันศุกร์
คนที่เกิดวันศุกร์วันนี้ การงาน ยุ่งวุ่นวาย เดี่ยวงานนั้น เดี่ยวงานนี้รับภาระวุ่นวาย แต่แก้ไข คลี่คลายได้ ความรัก ระวังรักสามเศร้า ทรมานใจ แอบรักคนมีเจ้าของ การเงิน จะได้โชค จาก บริวาร สุขภาพแข็งแรง การเดินทาง ปลอดภัย

วันเสาร์
คนที่เกิดวันเสาร์ วันนี้ มีงานเยอะ ต้องเคลียร์งานหลายๆสิ่ง หลายๆอย่างพร้อมกัน เหนื่อย แต่จะค่อยๆผ่านพ้น ระวังคำพูดจากผู้ใหญ่ การเงินจะมีรายจ่ายจากความสวยความงาม ความรักระวังปัญหาความไม่เข้าใจ สุขภาพอ่อนเพลีย การเดินทางระวังปลอดภัยดี