พระแม่ลักษมี

  พระแม่ลักษมี พระแม่ลักษมี มหาเทวีแห่งความงามความร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์ พระองค์โปรดประทานความสำเร็จในการประกอบกิจการ การเจรจาต่อรอง การทำมาค้าขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์เงินทอง สมบัติ และประทานความงามความมีเสน่ห์

องค์พระศิวะ และ พระแม่อุมาเทวี

องค์พระศิวะ และ พระแม่อุมาเทวี องค์พระศิวะและพระแม่อุมาเทวี มหาเทพมหาเทวีผู้ประทานความรักความอุดมสมบูรณ์ในการครองคู่ และยังโปรดประทานอำนาจบารมีความสุขโชคลาภ

องค์พระพิฆเนศ

 องค์พระพิฆเนศ องค์พระพิฆเนศ องค์มหาเทพแห่งความสำเร็จ พระองค์โปรดประทานความสำเร็จ โชคลาภเงินทองความร่ำรวย อำนาจ บารมี ความสุข ความสำเร็จในหน้าที่การงานและการประกอบการแก่ผู้ที่บูชาพระองค์