มหากาลี

มหากาลี
หากพูดถึงเรื่อง
ประวัติหรือตำนานของพระแม่กาลี ทุกคนคงผ่านการอ่าน
การดู และการบูชามาแล้ว แต่จะมีกี่คนที่เข้าใจใน ธรรม และสิ่งที่สื่อสารไว้ บางคนบอกว่าแม่อยู่เหนือพ่อเพราะเหยียบพ่อไว้ มีหลายตำนาน ตำนานบางตำนาน
เขียนจนคนเข้าใจคลาดเคลื่อนเลยก็มี เมื่อก่อนมี
การฆ่าสัตว์บูชา และเซ่นด้วยเลือด ด้วยความ
เข้าใจผิด คำว่า กลี กับ กาลีเทวีนั้นคนละแบบ
มหากาลีกับกาลีเทวีก็คนละแบบ อวตาลกับ
องค์ปฐมก็คนละแบบ จึงมีการเอามาผสมผสาน
กันเล่าเป็นตำนานจนสับสน หากพิจจารณาแล้ว
เมื่อครั้งออกรบ ท่านได้ดื่มเลือดอสูรเข้าไปด้วย
จนไม่อาจจะระงับ โทสะและอารมณ์ต่างๆได้
เหล่าเทพเห็นท่าไม่ดีจึงขอร้องต่อมหาเทพให้ช่วย
พระองค์ท่านจึงใช้ความรักที่มีต่อพระมหาอุมาเทวี
ทอดกายนอนขวางไว้เพื่อให้พระกาลีได้เห็น
พระกาลีเมื่อได้เห็นสวามีด้วยจิตเดิมที่มีความรัก
ต่อมหาเทพจึงแลบลิ้นออกมาด้วยความขวยเขิน
และกลับคืนเข้าสู่รูปเดิม ตรงนี้จะเห็นได้ว่า
หากผู้ที่กำลังมีโทสะเราต้องมีวิธีระงับโทสะ
ที่ตัวเราและจะทำอย่างไรที่จะดับโทสะอีก
ฝ่ายหนึ่งได้ ความรักและภักดีย่อมสลาย
ทุกอย่างลงได้ ด้วยจิตสำนึกที่ดี การบูชานั้น
อย่าคิดว่าใครเหนือใครหรือคิดไปในทางหมิ่น
เกียรติอีกองค์เพราะตนบูชาอีกองค์ เพราะมัน
เป็นบาป หากอยากจะเข้าถึงต้องเข้าให้ตรง
ไม่ไช่อ่าน ดู ฟัง สวดมันตราเข้าสมาธิหาท่าน
จะรู้ถึงพลังงานที่แท้จริง เพราะศรัทธาที่แท้จริงต้องมองให้ลึกด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์

วิธีการบูชาพระแม่กาลี
น้ำผลไม้หรือสมุนไพรสีแดง(ไม่ไช่น้ำแดงทั่วไป)
ดอกไม้สีแดงหรือสีแดงเข้ม หรือผลไม้ สามารถใช้สะเดามาทำเป็นพุ่มแล้วน้อมถวายและนำมาปัด
สิ่งอัปมงคลในบ้านของเราหิ้งของเรา
บูชาเย็นวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์
จุดประสงค์ที่แสนง่ายคือให้ท่านขจัดมารในตัวเรา ขจัดสิ่งไม่ดีออกจากตัว
จะได้ไม่มีอะไรมาขัดขวางอารมณ์ในขณะที่เราทำงานในทุกๆวัน ขจัดพลังด้านลบเพื่อเปิดรับพลังด้านดี พระองค์ท่านคือพลังอำนาจแห่งโทสะ
สามารถขจัดสิ่งอัปมงคลและความ อยุติธรรม
ท่านสามารถทำลายแม้กระทั่งผู้บูชาท่าน
หากผู้นั้นไม่สามารถจะรักษาความดีในตนไว้ได้
รูปลักษณะแห่งพระองค์นั้นมีหลายลักษณะ
แตกต่างกันในแต่ละที่ และยังมี ทศวิทยาอีก10
พระองค์ในนิกายตันตระ สีแห่งพระองค์ดำแดง
บทความที่เขียนไว้อย่างแพร่หลาย อาจแตกต่างออกไป แต่ไม่มีสิ่งใดเลยที่ผิดหรือถูก เพียงเพราะเราปฏิบัติและบูชาพระองค์ด้วยหัวใจ เฉกเช่น ลูกบูชาแม่ ทุกอย่างย่อมงดงามเสมอ 
ฉะนั้นขอทุกท่านจงพิจารณาตามไปด้วยนะคะ
เพื่อประกอบการบูชา/
โอม กาลี กาเยย นมห์
โอม แอม หรีม กลีม จามุนดา ไยย วิกเช

มหาศักติ

มหาศักติ
ตำนานและความเกี่ยวพันแห่งพระแม่เจ้า
แห่งจักรวาล กับคำถามภาคปางทั้ง3
พระศรีมหาอุมาเทวี พระแม่ทุรคา พระแม่กาลี
อสูรสุม นิสุม มหิสาสูร
พูดถึงมหิสาสูรทั้งๆที่เป็นตำนานที่ได้รับความนิยม บางครั้งก็มีอีกหลายตำนานที่ว่า มหิสาสูร
ไม่ได้ถูกพระแม่ทุรคาสังหาร ซึ่งบางตำนานก็
ย้อนแย้งกัน บางตำนานไม่มีนามพระแม่อุมาหรือ
เรื่องราว จริงๆแล้วแต่ละยุคและสมัยย่อมแตกต่างกัน เอาเป็นว่า เราจะเชิดชูเกียรติแห่งพระแม่และบอกกล่าวความศรัทธา ปฏิบัติบูชาและรายละเอียด
วัน #นวราตรี ที่เรา ปฏิบัติแล้วเห็นผล หลายสิ่งหลายอย่าง ที่พรจากพระแม่สู่มวลมนุษย์ เพราะศรัทธา บูชา ต่อพระองค์ เพราะแม่คือ ผู้ให้เสมอ พระองค์คือพระแม่แห่งจักรวาล

พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
ได้รับการยกย่องให้เป็นพระแม่เจ้า
พระแม่แห่งจักรวาล ผู้มีบทบาทสูงสุดในกลุ่มพระเป็นเจ้า ศักติ
ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือเรียกกันว่าองค์ปฐม
แห่งมหาเดวี พระองค์รังสรรค์โลกและจักรวาล
ร่วมกับ”พระปรมาตมัน”หรือพระศิวะมหาเทพ
หรือคนไทยเราเรียกพระอิศวรด้วยเรื่องทวยเทพนั้นสืบทอดมายาวนานเรื่องราวในแต่ละยุคจึงแตกต่างและมีหลายนิกายแต่ละนิกายก็แต่งฉันท์แต่งมนต์
ต่างกัน ต่างภาคพื้น ต่างมีเรื่องเล่าที่อาจแตกต่างกัน แต่แท้ที่สุด พระองค์คือพระแม่แห่งจักรวาล พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีทรงประทับบน
หลังเสือ มี2,4,8พระกร ทรงเสียสละชีพลงกองเพลิงเพื่อรักษาเกียรติแห่งสวามีในภาค พระแม่สตี
ทรงใช้ความเพียรบำเพ็ญภาวนาจนพระศิวะ
พึงพอใจใน ภาคปารวตี ทรงพระเมตตา
ปรุงอาหารพร้อมกับทำขนมโมทกะ ลัดดู ทรงละทิ้ง
ความสุขสบายแห่งตนเพื่อความสุขสงบแห่ง
จักรวาล แม้ตนเองจะเจ็บปวดเพียงใด แม้จะต้องพลัดพรากในบางครั้ง แต่พระองค์ยังคงทำหน้าที่
เคียงข้างพระศิวะมหาเทพแม้จะอยู่ห่างกัน
เพราะท่านคือหนึ่งเดียวกัน

ทิพยสภาวะ-เดวีแห่งความเป็นใหญ่ ชัยชนะ
ความสำเร็จ ความสูงส่ง พลังอำนาจไร้ขอบเขต
ความสมบูรณ์แห่งสตรีเพศ ยศฐาบรรดาศักดิ์
ความเป็นมารดา เทวีแห่งความมั่นคง และ
เป็นเทพสูงสุดแห่งศักตินิกาย พระอุมาทรงมอบ
อำนาจวาสนาแด่ผู้ศรัทธาและทำลายสิ่งชั่ว
คนชั่วที่จะเข้ามาทำลาย ประทานความสามารถ
การปกครองและชัยชนะ พระองค์จะอยู่
เคียงข้างผู้ประพฤตดีเสมอ พระองค์ทรงทิพยสภาวะรูปโฉม สง่างาม ฉลองพระองค์หลายสีโดยเฉพาะ
จะเป็นสีแดง เขียว น้ำเงิน เข้าถึงได้ยาก แต่…
จะรับฟังเสียงวิงวอนจากผู้ศรัทธาเสมอ
ทรงถือตรีศูล ดอกบัว ดาบ จักร สังข์ คฑา ธนู
และยกมือประทานพร พระแม่มหาอุมาเทวี
จะเห็นรูปเคียงข้างอยู่กับพระศิวะพร้อมทั้ง
ครอบครัวเสมอ บางครั้งก็เสด็จพร้อมกับเดวี
สรัสวตีและพระลักษมีเดวีในรูปตรีศักติ

การบูชาพระองค์นั้นให้เน้นเรื่องความกตัญญูต่อมารดาบิดา ผู้มีพระคุณ เน้นเรื่องเด็กกำพร้า ผู้ด้อยโอกาส
บริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ผู้หญิงถูกทำร้าย
ยารักษาโรค แต่ไม่ว่าอะไร ก็ตามหัวใจแห่งศรัทธาคือการบูชา สูงสุด แห่งสาวก หรือ บุตรแห่งพระองค์ เทศกาลอันเป็นที่นิยมคือ
#นวราตรี บูชาพระแม่๙ภาคอวตาร วันวิชัยทัศมี
มีชัยเหนือ มหิสาสูร และเหล่ากองทับอสูร

บทสวด-โอม ศักติ โอม ชะยะ ปาระวะตี  นะมะหะ

ศิวะ

ศิวะ องค์มหาเดวะผู้ยิ่งใหญ่เหนือสามโลก พระองค์คือความบริสุทธิ์ พระองค์คือผู้อยู่เหนือ สรรพสิ่ง พระองค์คือ ผู้ให้และผู้ทำลาย ศรัทธาคือการบูชา พระองค์ โอม นะมะศิวายะ

🙏🏽🙏🏽ฮารา ฮารา มหาเดวะ หากได้ศิวะก็เท่ากับได้ทุกสิ่ง เริ่มต้นด้วยศิวะ ก็ย่อมจบลงด้วยศิวะ ศิวะ คือทุกสิ่ง ดังนั้นหากต้องการศิวะแล้วจะได้มาง่ายๆได้อย่างไรกัน  ความศรัทธาและเชื่อมั่น จะไม่สมบูรณ์ไปได้หากไม่มีสิ่งอื่นมาประกอบด้วย หากแม้นมีศรัทธาแล้วก็จงหมดสิ้นข้อสงสัยใดๆ เหลือไว้เพียงความศรัทธาเชื่อมั่น เชื่อว่าทุกสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ จะเป็นไปได้ด้วยศรัทธา🙏🏽🙏🏽

                                  👸มหาเดวีพยากรณ์👸

🕉..ศิวะ..คือ..พรหมัน…
…พรหมัน..คือ..ความจริงอันสูงสุด..เป็นสิ่งสมบูรณ์ไม่มีรูปร่าง ไร้ขีดจำกัด เป็นสัจจะจิตธานันธะ (ความจริง ความรู้ ความสุข) หรือ ปรพรหมัน..
..ศิวะมหาเทพ..คือ..ความบริสุทธิ์…เป็นที่มาและเป็นจุดหมายปลายทางของสรรพสิ่ง ที่อยู่ในสกลจักรวาล พระองค์คือพลังแห่งจักรวาล คือการเคลื่อนไหว และหยุด ทุกสรรพสิ่งบนจักรวาลด้วยพระพลังอำนาจ พระพักตร์แห่งพระองค์เป็นได้ทั้งชายและหญิง เป็นทั้งผู้ใจดีและผู้ดุร้าย จากชิ้นฝุ่นธุลีไปจนถึงภูเขาหิมาลัย จากมดตัวเล็กๆไปจนถึงช้างตัวใหญ่ จากมนุษย์ไปจนถึงพระเป็นเจ้า อะไรก็ตามที่เราสามารถเห็นได้ นั่นคือ รวมอยู่ในรูปแบบแห่ง พระศิวะ
#ศิวะมัชสะวะหะ ข้าคือศิวะ หมายความว่าบุคคลที่มีสติปัญญาทุกๆคนควรจะพิจารณาถึงตัวเองและสิ่งทั้งหลาย ของสากลโลกในรูปแบบของพระศิวะทั้งสิ้น เมื่อคิดระลึกได้อย่างนั้นแล้ว ผู้นั้นจะเข้าถึงความสุขสงบและรวมเป็นหนึ่งกับพระองค์..
..#พระศิวะจะประทานพรและให้การคุ้มครอง แก่ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้ที่อุทิศตนเพื่อสังคม ผู้ที่หมั่นทำบุญทำทาน ผู้ที่ปฏิบัติโยคะเพื่อความหลุดพ้น เมื่อพระองค์ทรงพอพระทัยผู้ที่บำเพ็ญตบะด้วยความพากเพียร พระองค์จะทรงนำพาเหล่าสาวกข้ามไปสู่ภพที่ปราศจากกิเลศและตัณหา การปฏิบัติบูชาตั้งจิตระลึกถึงองค์พระศิวะจะช่วยให้รอดพ้นจากกิเลศตัณหา และการยึดติดในอบายมุข พ้นจากสิ่งมัวเมาทั้งหมด พระองค์จะประทานสติปัญญาให้ในการดำรงชีวิต มีอำนาจเหนือศัตรู และยังดลบันดาลให้ประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆ ตลอดจนประทานการหยั่งรู้ในพลังลึกลับอีกด้วย…

ศรัทธา บารมี สู่ความมั่งคั่งร่ำรวย

 ศรัทธา บารมี สู่ความมั่งคั่งร่ำรวย

ความศรัทธาบารมีที่เรา มีนั้นเกิดจากจิตใจที่มีความน้อมนำในความเชื่อ ศรัทธาไม่ใช่งมงาย เชื่อมั่นอย่างมีสติ และนึกรู้ตัวเองอยู่ เสมอ เมื่อเรามีสติความผิดพลาดก็ไม่อาจจะเกิดขึ้น หรือถ้าเกิดขึ้นก็จะ เสียหายน้อยที่สุด

ไม่ว่าขณะใดก็ตาม แม้ตอนที่มีแสงสว่าง หรือความมืดมิด ภาพของพระองค์ก็ยังคงชัดเจนในหัวใจและดวงตาของลูกอยู่เสมอ พระองค์คือต้นแบบแห่งความรักของทุกสรรพสิ่งบนโลก พระองค์ คือความสุข คือความรัก คือความภักดี คือความดีงาม คือความเชื่อมั่นศรัทธาของลูก และจะเป็นเช่นนี้ตราบชั่วนิจนิรันดร์
                                      สัจจะ ความดี และการรักษาคำพูด เป็นสิ่งที่พวกเราต้องยึดมั่น ความสัจเปรียบเสมือนพระอาทิตย์ และการโกหกก็เหมือนกับท้องฟ้าในคืนเดือนมืด พวกเราต้องเดินตามความถูกต้องและต้องละทิ้งการหลอกลวงเมื่ออยู่บนโลก เราต้องรักโลก รักสัตว์ รักเพื่อนมนุษย์ พร้อมความรักต้องมีความเมตตาปราณี ทุกคนล้วนมีความเท่าเทียมกัน ไม่แตกต่าง ทุกคนเหมือนกัน เราต้องเลือกวิถีชีวิตแบบใหม่ มีความคิดใหม่ๆและมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเพื่อการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง

                          👸มหาเดวีพยากรณ์👸

รับทำนายตรวจดวงชะตาด้วยศาสตร์ไพ่ยิปซี จำหน่ายบูชา องค์เทวรูป เครื่องราง และขนมลาดูสูตรโบราณจากอินเดีย ติดต่อ
โทร 090 6057454
Line : mahadevi99
Facebook : Mahadevi Phayakorn
เวปไซต์: www.mahadeviphayakorn.com

เมืองเทราปาตี วัดทิรูมาลา

Om Namo venkatesaya – เทพเจ้าแห่งเนินเขาทั้งเจ็ด

ดินแดนแห่งขุนเขาทั้ง7ยอด ความงดงาม แห่งธรรมชาติที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา น้อยใหญ่ มนตร์แฝงแห่งอารยธรรมความเชื่อ ในองค์เวนกะเตศวร หรือก็คือ องค์พระนารายณ์ 1ในสาม มหาเทพ ตรีมูรติ ความเชื่อ อารยธรรม แต่ละภาคพื้นที่ในแถบอินเดียใต้ มีหลายอย่าง แตกต่างกันไป

Brahmotsavam ประจำปี

Tirumala Hills เทือกเขาทิรูมาลา เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขา เศสสะชาลัม เนินเขาสูง 853 เมตร (2,799 ฟุต) จากระดับน้ำทะเล  เนินเขาประกอบด้วยยอดเขาเจ็ดยอดซึ่งเป็นตัวแทนของเจ็ดเศียรของอดิเศษะ หรือที่คนไทยเรียกว่า อนันตนาคราช วัดตั้งอยู่บนยอดเขาที่เจ็ด – Venkatadri เวนกะตาดะรี่ บนฝั่งใต้ของ Sri Swami Pushkarini ศรี สวามี ปุสการินี บ่อเก็บน้ำศักดิ์สิทธิ์  ดังนั้นวัดจึงถูกเรียกว่า “Temple of Seven Hills”  Tirumala วัดแห่งเจ็ดยอดขุนเขา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 10.33 ตารางไมล์ (26.75 km2) ในพื้นที่

ศาลเจ้าหลักทำด้วยทองคำอย่างสมบูรณ์

วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นในสถาปัตยกรรม ดราวิเดี่ยน และเชื่อว่าสร้างขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งมากกว่าสองพันปี ปาง องค์เวนกะเตศวร นี้เรียกว่า AnandaNilayam  Venkateswara อนันดานิลายัม เวนกะเตศวร ประทับยืนเป็นประธานอยู่ในท่ายืนและหันหน้าไปทางทิศตะวันออกในวิหารวัด มีประเพณีการนมัสการ Vaikhanasa Agama  ไวกะนาสะ อกามา วัดนี้เป็นหนึ่งในแปดวิษณุ Swayambhu Kshetras และถูกระบุว่าเป็น Divya Desam 106 และสุดท้ายของโลก  สถานที่วัดมีอาคารที่ทันสมัยสองแห่งเพื่อจัดระเบียบผู้แสวงบุญ มีโรงทานสำหรับอาหารฟรีสำหรับผู้แสวงบุญ มีอาคารสถานที่พักให้ผู้แสวงบุญจำนวนมาก

Ladoo ที่มีชื่อเสียงระดับโลก – Tirumala ladoo

เป็นวัดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่ร่ำรวยที่สุดในโลกในแง่ของการบริจาคที่ได้รับเงินและความมั่งคั่ง มีผู้แสวงบุญเข้าชมประมาณ 50,000 ถึง 100,000 คนต่อวัน (โดยเฉลี่ย 30 ถึง 40 ล้านคนต่อปี) ในขณะที่ในโอกาสพิเศษและเทศกาลต่าง ๆ เช่น Brahmotsavam ประจำปีจำนวนผู้แสวงบุญยิงขึ้นไป 500,000 คนทำให้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก
ความศรัทธาความเชื่อต่อการสักการะที่แห่งนี้ ความเชื่อที่มีมาเนิ่นนาน เชื่อว่าที่นี่คือขุมทรัพย์แห่งจักรวาล หากสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องได้มากราบสักการะขอพร

ทริปของเราไปที่ Tirumala
คลิกที่ลิงค์เพื่อดูวิดีโอการเดินทาง tirumala บน youtube

https://youtu.be/bntYphH3Y7w

ทัวร์อินเดีย เดินทางอินเดีย เชนไน คันฉีปุรัม คุมบัคโคนัม แทนโจว

 ทัวร์อินเดีย
เดินทางอินเดีย เชนไน คันฉีปุรัม
คุมบัคโคนัม แทนโจว

      ทริปแห่งความสุข ทริปแห่งมนตร์ขลัง ในอินเดียแดนใต้ ด้วยหัวใจแห่งศรัทธาอย่างสุดซึ้งที่มีต่อ องค์พ่อ องค์แม่ มีหลายๆ เสียง หลายๆคนที่ได้ไปเยือน แล้วเป็นกังวลใจ ว่า จะเป็นยังไง จะลำบากมั้ย ต้องลองไป แล้วจะหลงรักในความ มีมนตร์ขลัง แห่งแดนภารตะ แต่ ทุกคนที่กลับมา ล้วนมีเสียง สะท้อน กลับว่า คิดถึงอินเดีย อยากไปอีก นี้ เป็นตารางการเดินทางแบบคร่าวๆๆที่จะมาเล่าสู่กันฟัง เดี่ยวเราจะมีเกร็ดความรู้ในการบูชา เทพ อย่างไร เพื่อจะ พบความสุข สมหวัง สมปรารถนา

วันแรกของการเดินทาง
เวลา ประมาณ5โมงเย็นเจอกันที่สนามบินดอนเมืองเพื่อเชคอิน
บิน เวลา 21:35นาที ถึงเชนไน ประมาน 23:30น.
เช็ค ตรวจคนเข้าเมืองที่เมืองเชนไน
เมื่อเสร็จ แลกเงิน เพื่อไว้ใช้จ่ายที่อินเดียตามจำนวนที่ต้องการ และพบคนรถของโรงแรม เมื่อพบกันแล้วขึ้นรถ เดินทาง ไปที่พัก ที่โรงแรม ก่อนเข้านอน คุย เพื่อชี้แนะการเดินทางในวันรุ่งขึ้น

เช้าวันที่สองของการเดินทาง
เวลา8.30รับประทาน อาหารเช้า แบบ อินเดีย
เวลา 10:00ออกเดินทางโดยรถตู้ ไป เมือง คันชีปุรัม (วัดแห่งความรัก)วัดพระศิวะ วัด พระแม่อุมา วัดเอกัมพเรศวร ที่พระศิวะได้สถาปนาพิธีเอกัมพะรัม ที่ต้นมะม่วงที่พระแม่อุมาได้บำเพ็ญเพียรอย่างคร่ำเคร่ง สถานที่ที่เป็นที่วิวาห์ของทั้งสองพระองค์ณ ที่แห่งนี้ คือ นครพันวัด ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเก่า แก่มีตำนานเล่าขานสืบทอดมาว่า เป็นนครพันวัด เพราะมีวัดมากมายเป็นพันๆวัดหากผู้ใดได้มากราบหรือสักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิต จะมีความสุขสำเร็จในเรื่องของความรัก และความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวย ผู้ใดที่ได้มานั่นหมายถึงอดีตอาจเคยเป็นราชกุลชั้นสูงที่เคยได้สร้าง บูชา องค์มหาเดวะ มหาเดวี ณ ที่ดินแดนแห่งนี้(ทุกคนที่มาที่นี่สำเร็จสมปรารถนาทุกคนในพร1ข้อที่ร้องขอต่อพระแม่)
เที่ยวชมวัดต่างๆ
12:00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 เที่ยว ชมวัดต่อในเมืองคันฉีปุรัม
15:00เดินทางกลับ แวะ ช้อปปิ้ง ร้านส่าหรี่ที่มีชื่อเสียง ของอินเดียซื้อของตามใจชอบ และเดินทางกลับ โรงแรมเข้าพักเพื่อรอเดินทางต่อไปเมือง คุมบัคโคนัม
21:00เตรียม ขึ้นรถ เพื่อ ไปต่อ รถไฟ นอนที่สถานีรถไฟไปเมืองคุมบัคโคนัม
23:00รถไฟออกเดินทางไปเมืองคุมบัคโคนัม

วันที่สามของการเดินทาง
เวลา 6:00เข้าพักโรงแรม ที่เมืองคุมบัคโคนัม
รับประทานอาหารเช้า แบบ อินเดีย
10:00 นั่งรถเพื่อกราบบูชา องค์มหาเดวะมหาเดวี วัดเก่าแก่และศักดิสิทธ์แห่งพระนารายณ์ พระแม่ลักษมี
12:00พักรับประทานอาหารเที่ยง
เที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ร้านทอง ร้านเครื่องประดับที่เมือง คุมบัคโคนัม
16:00เข้าพักโรงแรมพักผ่อน
17.30 พาเที่ยวชมตลาด แหล่งช้อปปิ้ง ดูวิถีชีวิตชาวอินเดีย ยามค่ำคืน

วันที่สี่ของการเดินทาง
เวลา 6โมง30นาที ขึ้นรถ แวะรับประทานอาหารเช้า เพื่อ ไปกราบมหาศิวลึงค์ อันศักดิ์สิทธิ ที่เมืองแทนโจว
8:00 ถึงที่หมาย วัดมหาศิวลึงค์อันศักดิ์สิทธ์และเก่าแก่ ทำพิธีบูชาศิวลึงค์ กับพราหม์ ด้านในองค์ศิวลึงค์ ด้านในไม่สามารถถ่ายรูปได้ ชมวัด ถ่ายรูปด้านนอก
10.30ขึ้นรถไฟ เพื่อกลับ เมืองเชนไน
12:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง บนรถไฟ
17:30ถึงที่หมายเมืองเชนไน ขึ้นแท้กซี่ เข้าสนามบิน
18.00 เชคอิน เตรียมตัวรอ ตรวจ สัมภาระ เพื่อกลับประเทศไทย
22:30 เครื่องออก จะถึงเมืองไทยประมาณ3นาฬิกา
*หมายเหตุ เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
-อาหารส่วนใหญ่จะมีแต่ อาหารอินเดีย บางพื้นที่ไม่ได้มีร้านสะดวกซื้อเหมือนบ้านเรา ควรเตรียมพร้อมในบางสิ่งที่จำเป็น
-กระเป๋าเดินทางควรเป็นใบเล็กเพื่อสะดวกในการเดินทาง
-อากาศกลางคืน บนรถไฟ อาจหนาวให้เตรียมถุงเท้าไปด้วย และ เตรียมเผื่อใส่ตอนเข้าวัดด้วยเพราะ ที่วัดในวัด ไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้า แต่เราจะใส่ถุงเท้าแทน เพราะบางท่าน เดินเท้าเปล่าไม่ได้
-ทริปในครั้งนี้จัดทำด้วยหัวใจ และศรัทธา เมืองที่จะพาไป เป็นเมืองที่ค่อนข้างยังโบราณ การสวมใส่เสื้อผ้า ขอให้เป็นสไตล์อินเดีย รัดกุม เพราะบางวัด ห้ามไม่ให้ต่างชาติคนต่างศาสนาเข้าข้างในเพื่อบูชาองค์

ดูดวง วันที่1-5มิถุนายน2563

ดูดวง วันที่1-5มิถุนายน2563

วันอาทิตย์
จะได้โชคจากทางไกล คนทางไกลจะนำโชค สามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ การเงินได้เป็นกอบเป็นกำจากโชคลาภ และ การงานมีเข้ามาเยอะ ทำให้ยุ่งวุ่นวายหลายอย่างรุมเร้าเข้ามา แต่จะสามารถแก้ไข ผ่านพ้นอุปสรรคได้ ความรักคนมีคู่จะได้โชคจากคนที่รัก คู่ครอง คนรักจะนำโชคนำสิ่งที่ดีมาให้ การเดินทางไกลมีโชค ปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง

วันจันทร์
ศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะนำโชค นำสิ่งที่ดีมาให้ ขอพรจากองค์พระแม่ จะนำพาให้มีโชคลาภ จะได้เงิน จากธนาคารแหล่งเงิน สถาบันการเงิน  การงาน บริวารจะทำให้วุ่นวายใจ ต้องแก้ไขปัญหา ให้กับบริวาร ความรัก คนมีคู่ระวังการมีปากมีเสียง กับคนรักคู่ครอง คนโสด มีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจ แต่เพียงแค่ผ่านมาแล้ว ผ่านไป การเดินทางปลอดภัยดี สุขภาพเจ็บป่วยเล็กน้อย

วันอังคาร
อุปสรรคปัญหาสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ แต่ก็มีเรื่องบางอย่างที่คั่งค้างในใจที่ต้องแก้ไขสะสาง ระวังปัญหากับบริวาร การงาน สำเร็จสมปรารถนาแม้จะมีปัญหาแต่ก็แก้ไขผ่านพ้นสำเร็จ ความรักคนมีคู่มีเกณฑ์ได้โชคจากคนรักคู่ครอง คนโสด มีเกณฑ์พบเจอเนื้อคู่สานสัมพันธ์ความรัก ความสุข การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ ชีพจรลงเท้า สุขภาพไม่มีปัญหา

วันพุธ
ผู้ใหญ่ หัวหน้างาน จะทำให้ทุกข์ใจ กลุ้มใจ เป็นกังวล การงานมีปัญหาจากผู้ใหญ่ จะได้ร่วมงานเลี้ยง งานสังสรรค์งานวันเกิด งานแต่งงาน งานบุญงานบวช เป็นไปด้วยความชื่นมื่น ความรักคนมีคู่ระวังรักสามเศร้า รักซ้อน ซ่อนรัก ปัญหาระหองระแหงในครอบครัว คนโสด ยังคงค้นหาความรัก ยังมีความเหงาในหัวใจ การเงินมีซ้ายจ่ายขวา หมุน ได้ โชคลาภมี การเดินทางไกล ยังคงเงียบ สุขภาพระวังเจ็บป่วยเล็กน้อย

วันพฤหัสบดี
การงานมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดี การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การสอบการแข่งขันสำเร็จ การเงินจะมีโชคจากคนผิวสองสี สามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ แต่การเงินไม่ค่อยเหลือเก็บ ให้อดออม เพราะอาจมีการติดขัดได้ในอนาคต  ความรัก พ่อแง่แม่งอน มีปากเสียงบ้าง คนโสด ระวังรักคนมีเจ้าของ การเดินทางมีบ้างในการท่องเที่ยวหาความสุข สุขภาพแข็งแรง

วันศุกร์
ระวังเกณฑ์ความผิดหวัง ล่มสลาย สิ่งที่คิดไม่เป็นดั่งใจ การแตกหักกับบริวาร คนรัก คนมีคู่ ระวังการเลิกราพลัดพรากจากคนที่รัก ปัญหาความไม่เข้าใจ การงานเหนื่อยกับภาระหน้าที่ ที่ต้องทำต้องจัดการ ช่วงนี้ มีความผิดหวังหลายๆสิ่ง การเงินมีเกณฑ์ได้เงินจากเพศตรงข้าม แต่มีซ้ายจ่ายขวา มีเข้ามาจ่ายออกไป มีเกณฑ์ได้ข้าวของมีค่า บ้าน รถ ที่ดิน การเดินทาง ปลอดภัยดี สุขภาพความเหนื่อยอ่อน

วันเสาร์
การงาน ยังคงมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง แต่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น แต่ให้ระวังบริวารจะนำเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาให้ จิตใจช่วงนี้ แปรปรวน มีเรื่องคิดมากหลายๆอย่างรุมเร้า ต้องมีสติ แล้วจะผ่านไปได้ ความรักคนมีคู่ ยังคงเหนื่อยใจกับคนรัก คนโสด มีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจ การเดินทางจะได้ข่าวจากคนทางไกล หากเดินทางไกล ระวังอุบัติเหตุ สุขภาพเจ็บป่วยเล็กน้อย

ดูดวง ประจำวันที่26-31 พฤษภาคม 2563

ดูดวง ประจำวันที่26-31 พฤษภาคม 2563

วันอาทิตย์
อุปสรรคที่มีอยู่ที่ผ่านมา จะสามารถฟันฝ่า ผ่านพ้นไปได้ แต่เพียงแค่เหนื่อยกับบริวาร คนรอบข้าง บ้านที่อยู่อาศัยจะได้บ้านใหม่ ต่อเติม บ้าน ซ่อมแซมบ้าน ขยับขยายที่อยู่อาศัย บ้านจะให้โชค ความรัก คนมีคู่จะได้โชคจากคนรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจ การเงินจะได้ลาภลอย สุขภาพเจ็บป่วยเล็กน้อย

วันจันทร์
ระมัดระวัง การใช้จ่าย อาจจะมีเรื่องการติดขัด ขัดสนเกี่ยวกับเรื่องเงิน เกณฑ์การงานจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง การติดต่องานด้านต่างประเทศ มีแนวโน้มที่ดี ความรัก ระวังมือที่สามจะนำปัญหามาให้ในเรื่องของความรัก คนโสด ระวังรักคนมีเจ้าของ การเดินทางไกล ปลอดภัย สุขภาพมีเกณฑ์เจ็บป่วย

วันอังคาร
การเงิน มีเกณฑ์การลงทุน กับงาน ในบางสิ่งหรือ มีข่าวธุรกิจใหม่ๆเข้ามาในมือ และจะมีโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ จะได้เงิน เป็นกอบเป็นกำ อาจต้องทำอะไรปิดบังหลบซ่อน การโกหก ความรัก คนมีคู่ จะมีเกณฑ์หวานชื่นคนโสดยังคงเหงา การเดินทาง มีบ้าง เดินทางปลอดภัยดี สุขภาพแข็งแรงดี โชคลาภเสี่ยงได้

วันพุธ
จะมีเกณฑ์ผิดใจกับบริวาร คนรอบข้าง การทะเลาะวิวาท มีปาก มีเสียง ความไม่เข้าใจปัญหาจุกจิก ระวัง การโดนหักหลัง แทงข้างหลัง จากหุ้นส่วน หรือ ระวังการโดนหลอก ชีพจรลงเท้ามีเกณฑ์เดินทาง ทั้งใกล้และไกล ความรัก คนโสด มีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจ อาจเป็นคนต่างชาติต่างภาษา คนมีคู่จะได้โชคจากคนที่รัก การเงิน หมุนเวียน ได้พอตัว สุขภาพ เจ็บป่วยเล็กน้อย

วันพฤหัสบดี
มีเกณฑ์การเดินทาง ไกล ติดต่อคนต่างชาติต่างภาษา มีโชคจากทางไกล บริวาร จะทำให้ทุกข์ใจ กลุ้มใจ แก้ไขปัญหาให้กับคนใกล้ตัว สิ่งที่หวัง ยังไม่เป็นไปตามเป้าสับสนสองจิตสองใจ ต้องอดทนรอคอย ถึงจะสำเร็จ คนมีคู่จะได้เดินทางชื่นมื่นกับคนรัก ได้โชคจากการเดินทาง คนโสด มีเกณฑ์ พบเจอใครบางคน แต่คงยังไม่ใช่คนที่ถวิลหาต้องรอคอย การเงินจะได้โชคลาภ สุขภาพเจ็บปวดตามร่างกาย

วันศุกร์
อุปสรรค ปัญหายังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เดี่ยวเรื่องนั้น เดี่ยวเรื่องนี้ สุมรุมเร้า แต่จะฟันฝ่าไปได้แม้เหนื่อย แต่ก็ฟันฝ่าสำเร็จ ความรัก คนโสดมีคนมาขายขนมจีบ เป็นไปได้ที่ความรักครั้งนี้ จะยืนยาว เป็นคนเคียงคู่ คนมีคู่ระหองระแหงบ้าง ทะเลาะเบาะแว้งพยายามประคองความรัก การเงินจะได้โชคก้อนใหญ่ เงินก้อนจะเข้ามาในมือ  สุขภาพแข็งแรงดี

วันเสาร์
การงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง งานจะสำเร็จสมปรารถนา ดั่งที่ตั้งเป้า มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองปกปักรักษา จะได้โชคจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ความรัก คนโสด มีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจ แต่ระวังไปรักคนมีเจ้าของ คนมีคู่ระวังมือที่สาม การเงิน มีซ้ายจ่ายขวา มีเข้ามาจ่ายออกไป การเดินทาง ปลอดภัยดี มีโชคจากการเดินทาง สุขภาพเจ็บป่วยเล็กน้อย

ดูดวง ประจำวันที่18-25พฤษภาคม2563

วันอาทิตย์
ระวังความผิดหวังล่มสลาย สิ่งที่คิดที่หวังไม่เป็นดั่งใจ ให้อดทนมีสติจะ ฟันฝ่าเรื่องราวสิ่งต่างๆไปได้ จะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษา งานต่างประเทศสำเร็จ การเงินมีซ้ายจ่ายขวา ไม่ติดขัด แต่ไม่เหลือเก็บ ความรักหวานชื่นทั้งคนมีคู่ และคนโสดอาจพบเจอคนรู้ใจ

วันจันทร์
อย่าไว้ใจใครมากเกินไป ระวังการโดนหักหลังแทงข้างหลัง สุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบาย ความรักระวังการทะเลาะวิวาท มีปากมีเสียง คนโสดอาจพบเจอคนรู้ใจแต่ระวังเจอคนมีเจ้าของ งานมีปัญหากับบริวาร การเงินได้เงินเข้ามาไม่ขาดมือ ระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีข่าวไม่ดี

วันอังคาร
คนอายุน้อย บริวาร ลูกน้อง จะนำอุปสรรคปัญหามาให้ทุกข์ใจกลุ้มใจ เป็นกังวลใจ อุปสรรคปัญหาที่มีจะฟันฝ่าไปได้ งานเหนื่อย แต่คุ้มค่าสำหรับความเหนื่อยที่ทำไป การเงิน มีโชคลาภเข้ามาให้ไดชื่นใจ ความรัก จะมีปัญหาทั้งคนโสด และคนมีคู่

วันพุธ
อยู่กับการรอคอย ในบางสิ่งบางอย่าง บางครั้งรู้สึกการรอคอย ห้อยหัวรอด้วยความทรมานใจ การเงินจะได้เงินพิเศษเข้ามา เงินโชคจะมีเข้ามาเข้ามือ แม้จะไม่เป็นเงินที่เยอะ แต่ก็พอให้ได้ชื่นใจ ระวังความชั่วร้าย สิ่งไม่ดี คนคิดไม่ดี ของไม่ดี ความรักระวังความรักสามเศร้า การนอกใจ มือที่สาม จะมีปัญหาทั้งคนโสด และคนมีคู่

วันพฤหัสบดี
คนทางไกลจะเดินทางมาหา หรือติดต่อมา จะได้ข่าวจากทางไกล มีโชคจากทางไกล กลุ้มใจทุกข์ใจ กับการงาน งานจะไม่ได้ดั่งใจ ไม่ได้ตามเป้าหมายที่คิดและหวัง บริวารนำอุปสรรคมาให้ ความรัก ระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียง ความไม่เข้าใจกัน สิ่งศักดิ์สิทธ์จะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรค

วันศุกร์
การงานมีความสุข สำเร็จ สมปรารถนา การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ข่าวดี ความสำเร็จ ผลกำไร แต่จิตใจอาจมีความแปรปรวน คิดวิตกกังวล กับ บริวาร ฟุ้งซ่าน แปรปรวน การทะเลาะวิวาท กับ บริวาร ปัญหาไม่เข้าใจกัน การเงินจะได้เงินจากผลกำไรจากเงินที่ลงทุนไว้ ความรัก สุข ทุกข์ปนกัน

วันเสาร์
การงานค่อนข้างเหนื่อย หลายๆสิ่งรุ้มเร้าให้ทุกข์ใจ กลุ้มใจ ปัญหาจากเพื่อนร่วมงาน หรือคนใกล้ชิด การเงิน มีซ้ายจ่ายขวา มีเข้ามา จ่ายออกไป ไม่ค่อยเหลือเก็บ แต่ยังมีเงินพิเศษที่จะเข้ามาในมือ ความรัก คนโสด มีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจ คนมีคู่จะได้โชคจากคนที่รัก การเดินทางยังคง นิ่ง สุขภาพ ดี

ดูดวง ประจำวันที่15 -18พฤษภาคม2563

วันอาทิตย์

ระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงกับ บริวาร หรือคนใกล้ตัว การเงิน มีเข้ามาจ่ายออกไป ได้ซ้ายจ่าย ขวา จะได้ข่าวดีจากทางไกล ความรัก พ่อแง่แม่งอน คนโสดลุ้นพบเจอคนรู้ใจ

วันจันทร์

คำพูดจากผู้ใหญ่จะทำให้ทุกข์ใจ กลุ้มใจเป็นกังวลใจ มีเรื่องขัดใจกับผู้ใหญ่หรือหัวหน้างาน จะมีโชคมาจากทางไกล เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ การงานวุ่นวายกับริวาร ความรัก ระวังมือที่สาม การทะเลาะวิวาท ไม่เข้าใจกัน การเงิน มีเข้ามา จ่ายออกไป ไม่ค่อยเหลือเก็บ

วันอังคาร

สิ่งที่คิดที่หวัง ไม่เป็นดั่งใจ คิดไว้แพลนไว้เป็นอันต้องยกเลิก จิตใจฟุ้งซ่าน คิดมาก วิตกกังวลใจกับเรื่องในครอบครัว คนรักคู่ครองจะทำให้ลำบากใจ นำความทุกข์ใจมาให้ แต่อุปสรรคทุกอย่างจะคลี่คลายผ่านพ้น การเงินได้โชคจากคนผิวสองสี

วันพุธ

การงานจะสำเร็จ การเปลี่ยนแปลง การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การขยับขยายกิจการ จะสำเร็จมีข่าวดี การสอบการแข่งขันดี จะได้เดินทางไกล เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษา การค้าขาย ติดต้องต่างชาติต่างภาษาจะสำเร็จ ให้ระวัง คนสูงขาวจะทำให้ทุกข์ใจ การเงินมีมาเป็นกอบเป็นกำ ความรักยังคงเป็นปรกติที่ผ่านมาสุขบ้างทุกข์บ้าง

วันพฤหัสบดี

มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษา ให้โชค ให้สิ่งที่ดีๆ หทชมั่นสร้างบุญสร้างบารมีจะมีโชคใหญ่เข้ามา จะได้เดินทางไกล เกี่ยวข้องกับคนทางไกล หรือได้ข่าวดีจากทางไกล จะได้มีสิ่งใหม่ๆ เข้ามาในชีวิต บ้านใหม่ รถใหม่ งานใหม่ ความรักครั้งใหม่ คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจ คนมีคู่จะได้โชคจากคนรัก 

วันศุกร์

มีเกณฑ์ได้พบเจอ เพื่อนเก่า คนรักเก่า คนที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้ว มีเกณฑ์พบเจอ หรือได้แก้ไขปัญหาเก่าๆที่ผ่านมา จะสำเร็จผ่านพ้น จะได้เดินทางไกล การเปลี่ยนแปลง โยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงาน ผู้ใหญ่จะช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูในเรื่องงานเงิน ความรักระวังรักซ้อนซ่อนรัก การเงินมีรายได้พิเศษเข้ามา

วันเสาร์

มีเกณฑ์มีปัญหากับผู้ใหญ่ หัวหน้างาน เรื่องขัดใจ ไม่เข้าใจกัน ชีพจรลงเท้าจะอยู่ไม่ติดที่มีเกณฑ์การเดินทาง สิ่งที่คิดที่หวังไม่เป็นดั่งใจ ระวังความผิดหวัง ความรักมีเกณฑ์ความห่างเหิน เหินห่าง คนมีคู่ระวัง การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก คนโสดยังคงต้องอยู่คนเดียว การเงิน มีเข้ามาจ่ายออกไป แต่ไม่ติดขัด