การบูชา พระศิวะ พระแม่ปารวตี พระพิฆเนศ

                       การบูชา พระศิวะ พระแม่ปารวตี พระพิฆเนศ
 ครอบครัวแห่งองค์มหาเดวะ องค์มหาเดวี ความสุขสมบูรณ์มนตราแห่งความรักครอบครัวที่มีพลังมหาศาล ครอบองค์ ความสุข ความสำเร็จ ร่ำรวย อำนาจ บารมี
พระศิวะ เป็นพระบิดาของพระพิฆเนศ มีพระชายาคือ พระแม่ปารวตีมหาอุมาเทวี พระศิวะ คือองค์มหาเทพผู้เป็นใหญ่ในสามโลก พระองค์จะประทานพรที่วิเศษสุดลึกล้ำแก่ผู้หมั่นปฎิบัติตนยึดมั่นในความดี มีศีลธรรมผู้ใดที่ ประพฤติดี ปฏิบัติดี อุทิศถวายแก่พระองค์ เมื่อปรารถนาสิ่งดี คิดหวังสิ่งใดที่พอดีพอควร พระองค์ก็จะประทานพรนั้นๆที่ปรารถนาให้ จะสมปรารถนา แต่หากผู้ใดที่ที่ได้พรแล้ว ภายภาคหน้า เมื่อเวลาผันผ่านไปได้กระทำผิด ออกนอกรีตออกจากความดี เป็นความชั่ว ผู้นั่นจะเกิดวิบัติ ฉิบหายในชีวิต พระศิวะมหาเทพจะเป็นผู้ทำลายล้างทันที
มีความเชื่อกันว่าพระองค์เป็นองค์มหาเทพที่ใจดี สามารถช่วยปัดเป่า รักษาความเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ด้วย หากผู้ใดต้องการหายจากความเจ็บไข้ได้ป่วย ให้ทำการบวงสรวงบูชาขอพรจากพระศิวะ การเจ็บป่วยนั้นจะหายไปได้โดยเร็ววัน พระศิวะ จะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไปให้ห่างไกล ผู้ที่มีความทุกข์กายทุกข์ใจไม่ว่าด้วยเรื่องใด หากทำการบวงสรวงบูชาให้พ้นทุกข์ พระศิวะ ก็จะประทารพรให้แก่ผู้บูชานั้นให้พ้นจากห้วงแห่งความทุกข์  พบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต