ความเชื่อ เรื่องเทพเจ้างู และนาค(Naga)

ความเชื่อเรื่อง เทพเจ้างู หรือ นาค (Naga) ในแต่ละวัฒนธรรมท้องถิ่นอินเดียต่างๆ มีความแตกต่างกันออกไป บางที่มองว่างูเป็นสิ่งชั่วร้าย บางพื้นที่ก็มองว่างูเปรียบเสมือนเทพเจ้าผู้นำโชคมาให้ ต้องกราบไหว้บูชา และสำหรับอินเดีย ประเทศที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่มาอย่างยาวนาน รวมถึงความเชื่อที่เกี่ยว งู ก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาและน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเพราะจะเกี่ยวพันถึงเทพเจ้าที่นับถือ
ชาวอินเดียมีความผูกพันกับงูมาเป็นเวลายาวนาน ตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู มีการนับถือ งู หรือ นาค มานานกว่า 3,000ปี ซึ่งสาเหตุที่ชาวอินเดียในยุคแรกนับถืองู เกิดจากความใกล้ชิดกับธรรมชาติ เพราะคนในสมัยก่อนต้องพึ่งพิงธรรมชาติเป็นหลัก ไม่ว่าขึ้นเขา ลงน้ำ สัตว์ที่น่ากลัวและอันตรายที่สุดและมีโอกาสพบเจอได้บ่อยครั้งก็คือ งู ด้วยลักษณะตามธรรมชาติของงูที่มีการเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว หลบซ่อนตัวเก่ง และเงียบ ทำให้คนในสมัยก่อนจึงถูกงูทำร้ายได้ง่ายอย่างไม่ทันรู้ตัว ดังนั้น งู จึงเป็นสัตว์อันตรายที่น่ากลัว ทำให้ชาวอินเดียแสดงความนับถือกราบไหว้ด้วยการบูชา งู เพื่อเป็นการอ้อนวอนให้ปกป้องคุ้มครอง และที่อินเดียก็มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องหมองู แต่อย่างไรก็ตามหมองูก็อาจตายเพราะงูได้ มันเป็นกฏของธรรมชาติ

ไม่เพียงแค่นี้ ตลอดหลายพันปีที่ผ่านมา งู ยังถูกกล่าวถึงในด้านวรรณกรรมและศิลปะรูปแบบต่างๆ ของชาวอินเดีย โดยเฉพาะผู้นับถือพราหมณ์ – ฮินดู ดังที่จะเห็นรูปวาดหรืองานปั้นของพระศิวะที่จะมีงูเห่าพันอยู่รอบคอ คือพญาภุชงค์นาคราช หรือ พระนารายณ์บรรทมอยู่เหนือพญาอนันตนาคราช อีกทั้งความเชื่อเรื่อง นาค หรือ พญานาค ก็ได้ถูกถ่ายทอดมายังศาสนาพุทธอีกด้วย ซึ่งมีปรากฏให้เห็นในเรื่องเล่าตอนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปราบพญานันโทปนันทนาคราช ดั่งที่คนไทยมีความเชื่อเป็นอย่างมากในเรื่องของพญานาคให้โชคที่ปรากฏตามสถานที่ต่างให้คนไทยได้กราบไหว้บูชาพญานคราช

ถึงแม้ว่า งู จะแทรกอยู่ในวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางความเชื่อของมนุษย์มากแค่ไหนก็ตาม แต่ทุกวันนี้งูหลายชนิดบนโลกก็เริ่มหายากเพราะถูกมนุษย์รบกวนจนมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ เพราะมนุษย์มักทำลายล้างธรรมชาติเสมอ คงมีวันหนึ่งที่ธรรมชาติอาจทำลายล้างมนุษย์คืนกลับบ้างอย่างบางเหตุการณ์ที่เริ่มเกิดขึ้นกับโลกมนุษย์

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *