การทักทาย กล่าวสวัสดี ในแดนภารตะ

มนุษย์โลก มีวัฒนธรรม ความเป็นมาที่แตกต่างกัน ต่างพื้นที่ ต่างภูมิภาค ก็ล้วนมีการดำเนินชีวิตที่ต่าง เราจะมากล่าวถึง การทักทายสวัสดี ในภาษาทางแดนภารตะ คือ

नमस्ते หรือ นมัสเต !!
…นมัสเต มาจากคำว่า “นะมะหะ”  ซึ่งเป็นกริยาภาษาสันสกฤตที่เดิมหมายถึง “งอ” หรือ “การโค้งงอ” เป็นสัญญาณของการยอมจำนนต่อผู้มีอำนาจ หรือ แสดงความเคารพต่อผู้ที่เหนือกว่า หรือ เป็นผู้ใหญ่กว่า เมื่อเวลาผ่านไป “นะมะหะ” เปลี่ยนจากความหมาย “โค้ง” เป็นความหมาย “ทักทาย”..
…”เต” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า ” ท่าน,เขา ” เมื่อรวมกันแล้ว #นมัสเต แปลว่า “#สวัสดี” #ในพระเวท นมัสเต #ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการทักทายพระเจ้า แต่การใช้และความหมายได้พัฒนาขึ้น ในปัจจุบันในบรรดาผู้พูดภาษาฮินดี้ทั่วโลก #นมัสเตกลายเป็นคำทักทายง่ายๆ มักใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการมากกว่า เช่น เมื่อพูดกับคนที่มีอายุมากกว่าหรือคนที่คุณไม่รู้จักดี แต่นั่นก็หมายความว่า  #สวัสดี

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *