บทสวดองค์ศรีวิษณุนารายณ์

บทสวดองค์ศรีวิษณุนารายณ์

ศานตาการัม  ภุชะคะศะยะนัม  ปัทมะนาภัม
สุเรศัม  วิศวาธารัม  คะคะนะสะทฤศัม  เมฆะวรรณัมศุภางคัม ลักษมีกานตัม กะมะละนะยะนัม  โยคิภิรธยานะคัมมยัม  วันเท วิษณุม   
ภะวะภะยะหะรัม  สรรวะโลกัยกานาถัม

(ขอวันทาแต่องค์ศรีวิษณุนารายณ์) พระเป็นเจ้าผู้ซึ่งสงบศานติ (ในเทวลักษณะแห่งโยคะนิทรา) อยู่เหนือบัลลังก์พญานาคราชอาทิเศษะ ผู้ซึ่งมีดอกบัวผุดออกมาจากพระนาภี ทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดของเหล่า ทวยเทพทั้งปวง พระองค์ทรงเป็นผู้ค้ำชูจักรวาล ผู้ไม่มีที่สิ้นสุดไร้ขอบเขตเป็น อเนกอนันต์เช่นเดียวกับท้องนาอันกว้างใหญ่ พระฉวีของพระองค์เป็นสีน้ำเงินเข้มเช่นเดียวกับเมฆฝน พระองค์ผู้ทรงไว้ซึ่งความงามสง่า พระวรกายอันเจิดจรัสเปล่งประกายรัศมีอันงดงาม นั้นเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง

พระเป็นเจ้าผู้เป็นสวามีของเทวีลักษมี (เทวีแห่งความงาม โชคลาภ และโภคทรัพย์ความอุดมสมบูรณ์) ผู้มีพระเนตรงดงามดุจดอกบัว ทรงเป็นผู้ที่โยคีทั้งปวงมุ่งเจริญภาวนาเพื่อเข้าถึงพระองค์
ขอวันทาแด่องค์ศรีวิษณุนารายณ์พระเป็นเจ้าผู้ทรงขจัดความกลัวต่างๆ จากสภาวะการณ์ทางโลก พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ของทุกสรรพสิ่งในโลกนี้

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *